NEWS2STOCKS

2022-07-26

-3.0 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -3.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -1.3 percent Indikatoren (Ø -1.32%) 1.6 percent Überlegungen (Ø 1.63%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) -1.5 percent Marktanteilsverlusten (Ø -1.49%) -1.5 percent Betriebsverlust (Ø -1.49%) -1.7 percent Bauteile (Ø -1.74%) 0.3 percent Höhenflug (Ø 0.29%) -1.5 percent SDax-Mitglied (Ø -1.49%) -0.4 percent Konkurrenten (Ø -0.40%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.23%) 0.2 percent Veröffentlichung (Ø 0.23%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.47%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.47%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) -1.3 percent Wachstumskurs (Ø -1.27%) -2.1 percent Energieversorger (Ø -2.07%) -0.3 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.35%) -0.1 percent Projektentwickler (Ø -0.14%) 1.1 percent Witterungsbedingungen (Ø 1.15%) -1.4 percent Erfahrungen (Ø -1.38%) -3.0 percent Nabenhöhen (Ø -3.00%) -0.1 percent Projekt (Ø -0.08%) -0.1 percent Projekt (Ø -0.08%) -3.0 percent Rotordurchmesser (Ø -3.00%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.11%) -3.6 percent Windstrom (Ø -3.57%) -0.4 percent Energien (Ø -0.43%) -0.6 percent Gebäude (Ø -0.56%) -1.1 percent Verkehr (Ø -1.15%) -1.1 percent Energieerzeugung (Ø -1.15%) -1.1 percent Kräfte (Ø -1.05%) -1.7 percent Energiezeitalters (Ø -1.71%) -0.2 percent Zielgruppe (Ø -0.16%) -2.3 percent Investmentfonds (Ø -2.31%) -2.3 percent Investmentfonds (Ø -2.31%) 0.1 percent Entwicklern (Ø 0.15%) -0.8 percent Parks (Ø -0.79%) 0.0 percent Stromerzeuger (Ø 0.01%) -0.2 percent GW (Ø -0.17%) -0.2 percent GW (Ø -0.17%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%)
∑ -0.62 %

-6.0 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / -6.0%)
-5.3 percent Konsumlaune (Ø -5.26%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -5.3 percent Konsumlaune (Ø -5.26%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -4.9 percent Ergebnisprognosen (Ø -4.90%) -0.1 percent Ergebnissen (Ø -0.05%) -0.6 percent Prozentbereich (Ø -0.64%) -3.1 percent Stornierungen (Ø -3.15%) -0.8 percent Abschwächung (Ø -0.81%) -5.3 percent Großereignisse (Ø -5.26%) -0.5 percent Berechnungen (Ø -0.51%) -0.7 percent Region (Ø -0.68%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.3 percent Rückstellung (Ø -0.32%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.3 percent Start-Up (Ø -0.27%) -0.3 percent Fußballverein (Ø -0.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) -0.3 percent Start-Up (Ø -0.27%) -0.3 percent Fußballverein (Ø -0.34%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -4.5 percent Verlangsamung (Ø -4.49%) -4.5 percent Verlangsamung (Ø -4.49%) -0.4 percent Dynamik (Ø -0.40%) 0.1 percent Märkten (Ø 0.07%) -0.1 percent Covid- (Ø -0.05%) -0.6 percent Prozentbereich (Ø -0.64%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -3.1 percent Stornierungen (Ø -3.15%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -4.5 percent Verlangsamung (Ø -4.49%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) -3.3 percent Vergleichsbasis (Ø -3.30%) 0.2 percent Treiber (Ø 0.17%) 0.0 percent Produktpalette (Ø 0.04%) -2.6 percent Produktverfügbarkeit (Ø -2.60%) -5.3 percent Großereignisse (Ø -5.26%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.6 percent Effekte (Ø -0.59%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.3 percent Rückstellung (Ø -0.32%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Start-Up (Ø -0.27%) -0.3 percent Fußballverein (Ø -0.34%) -3.5 percent Gewinnmargen (Ø -3.55%) -1.5 percent Steuereffekt (Ø -1.52%) -0.3 percent Rückstellung (Ø -0.32%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -1.9 percent Umsatzzuwächse (Ø -1.86%)
∑ -1.31 %

0.7 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 0.7%)
-0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) 0.7 percent Planwert (Ø 0.71%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) 0.7 percent Unsicherheit (Ø 0.65%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.75%) -0.5 percent Rückenwind (Ø -0.47%) 2.0 percent Nettozinserträge (Ø 2.04%) 0.7 percent Handelsvolumina (Ø 0.65%) -0.4 percent Ziele (Ø -0.43%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.4 percent Ziele (Ø -0.43%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) 0.7 percent Planwert (Ø 0.71%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) 0.7 percent Unsicherheit (Ø 0.65%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.75%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.21%) -0.1 percent Geschäfte (Ø -0.12%) 1.2 percent Gewinnern (Ø 1.16%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.6 percent Effekte (Ø -0.59%) 0.9 percent Volumen (Ø 0.90%) 0.7 percent Unsicherheit (Ø 0.65%) 0.1 percent Erwartungen (Ø 0.09%) 0.3 percent Zinsumfeld (Ø 0.26%) 0.7 percent Nettoerlöse (Ø 0.71%) -0.5 percent Anlageklassen (Ø -0.48%) -0.5 percent Rückenwind (Ø -0.47%) 0.6 percent Wachstumsmotor (Ø 0.55%) -0.4 percent Ziele (Ø -0.43%)
∑ 0.09 %

3.4 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / 3.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.13%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.3 percent Basis (Ø -0.26%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.3 percent Basis (Ø -0.26%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.3 percent Basis (Ø -0.26%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.05%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.21%) 0.4 percent Profitabilität (Ø 0.37%) -0.7 percent Spanne (Ø -0.74%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%)
∑ -0.04 %

-2.4 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -2.4%)
-2.4 percent Landesbeauftragten (Ø -2.35%) 0.2 percent Vertrag (Ø 0.23%) -2.4 percent Serienfahrzeuge (Ø -2.43%) -2.4 percent Geländebereiche (Ø -2.35%) -0.1 percent Preiserhöhungen (Ø -0.06%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.23%) -2.4 percent Tesla-Kunden (Ø -2.35%) -1.6 percent Rohstoffkosten (Ø -1.62%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 0.0 percent Konzernchef (Ø 0.03%) 0.0 percent Preise (Ø 0.03%) 0.0 percent Preise (Ø 0.03%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.7 percent Auftragsbestands (Ø 0.70%) -0.0 percent Preis (Ø -0.02%) 0.6 percent Steigerung (Ø 0.59%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) 0.4 percent Tesla (Ø 0.38%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%)
∑ -0.54 %

1.6 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / 1.6%)
-0.8 percent Ausblick (Ø -0.77%) 1.8 percent Ad (Ø 1.84%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.77%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.57%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 1.1 percent Pandemieentwicklung (Ø 1.06%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.49%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) 1.2 percent Akquisitionen (Ø 1.16%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.38%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.5 percent Wechselkurse (Ø 0.47%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.57%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%)
∑ -0.13 %

-1.4 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -1.4%)
-1.2 percent Jahresviertel (Ø -1.20%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%)
∑ -0.06 %

-3.2 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -3.2%)
-2.2 percent Blockierungen (Ø -2.17%) 0.2 percent Führung (Ø 0.25%) -2.2 percent Großkonzernen (Ø -2.17%) 0.8 percent Netzwerken (Ø 0.78%) 0.2 percent Medien (Ø 0.19%) -1.2 percent Staatsduma (Ø -1.17%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.92%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -1.3 percent Datenbrille (Ø -1.26%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -1.3 percent Datenbrille (Ø -1.26%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.3 percent Datenbrille (Ø -1.26%)
∑ -0.57 %

3.0 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 3.0%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.1 percent Preiserhöhungen (Ø -0.06%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.57%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.44%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.38%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.44%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.38%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.44%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.38%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%)
∑ 0.16 %

-2.1 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -2.1%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.5 percent BASF (Ø -0.54%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.60%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.53%) -1.2 percent Gasnotstand (Ø -1.24%) -1.2 percent Landesminister (Ø -1.24%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) -0.5 percent BASF (Ø -0.54%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.60%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.53%) -1.2 percent Gasnotstand (Ø -1.24%) -1.2 percent Landesminister (Ø -1.24%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%) -0.5 percent BASF (Ø -0.54%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.60%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.53%) -1.2 percent Gasnotstand (Ø -1.24%) -1.2 percent Landesminister (Ø -1.24%) -1.1 percent Gaskonzern (Ø -1.11%) -2.1 percent Mehren (Ø -2.09%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.92%) -1.6 percent Geschenk (Ø -1.59%) -1.4 percent Milliardärs (Ø -1.42%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -2.4 percent Einsicht (Ø -2.44%) -2.5 percent Lieferanten (Ø -2.46%) 0.1 percent Förderung (Ø 0.11%) -3.3 percent Feldern (Ø -3.27%) -2.1 percent Gasfeldern (Ø -2.09%) -2.4 percent Wintershall (Ø -2.44%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) -3.7 percent Produktionsmengen (Ø -3.67%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.5 percent Abschreibungen (Ø -0.50%) 2.4 percent Gaspipeline (Ø 2.38%) -3.6 percent Angriffskriegs (Ø -3.65%) -0.9 percent Nein (Ø -0.86%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.1 percent Partnern (Ø -0.12%) -0.4 percent Projekten (Ø -0.37%) -1.7 percent Staat (Ø -1.70%) -0.6 percent Gasmengen (Ø -0.61%) -3.2 percent Energieversorgung (Ø -3.25%) -0.4 percent Länder (Ø -0.39%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) 0.4 percent Gaskonzerns (Ø 0.36%) -2.1 percent Funde (Ø -2.09%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.76%) -2.1 percent Insiderwissen (Ø -2.09%) -2.5 percent Lieferanten (Ø -2.46%) -2.1 percent Mehren (Ø -2.09%) -3.2 percent Turbine (Ø -3.16%) -1.9 percent Drosselung (Ø -1.90%) 0.2 percent Energieunternehmen (Ø 0.18%) 0.0 percent Erdgas (Ø 0.01%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.57%) -2.0 percent DEA-Eignerin (Ø -2.03%) -2.1 percent Oligarchen (Ø -2.10%)
∑ -1.10 %

-3.4 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -3.4%)
-0.5 percent Kapitän (Ø -0.45%) -0.1 percent Staatshilfen (Ø -0.05%) -0.7 percent Überwiegende (Ø -0.72%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.5 percent Kapitän (Ø -0.45%) -0.1 percent Staatshilfen (Ø -0.05%) -0.7 percent Überwiegende (Ø -0.72%) -3.4 percent Mega-Schiffe (Ø -3.36%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -1.4 percent Schuldenlast (Ø -1.44%) -0.5 percent Bedeutung (Ø -0.45%) -1.1 percent Schiffe (Ø -1.14%) 0.1 percent Angeboten (Ø 0.06%) -3.4 percent Schiffen (Ø -3.36%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.14%) -2.5 percent Gäste (Ø -2.45%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -5.8 percent Stammgästen (Ø -5.77%) -0.5 percent Kapitän (Ø -0.45%) -0.1 percent Staatshilfen (Ø -0.05%) -0.7 percent Überwiegende (Ø -0.72%) 0.0 percent Finanzberichte (Ø 0.03%)
∑ -0.93 %

-2.0 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -2.0%)
1.5 percent Liquidität (Ø 1.54%) -0.8 percent Dividendenpolitik (Ø -0.80%) 0.5 percent Zielsetzung (Ø 0.47%) -2.0 percent Liquiditätsentwicklung (Ø -2.02%) -2.0 percent Gewinnverwendungs-vorschläge (Ø -2.02%) -1.9 percent Umständen (Ø -1.94%) -0.1 percent Siltronic (Ø -0.08%) -2.0 percent Vorgänge (Ø -2.02%) 0.1 percent Erwartungen (Ø 0.09%) -1.4 percent Annahmen (Ø -1.38%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.26%) -0.8 percent Verpflichtung (Ø -0.81%) 0.9 percent Fabrik (Ø 0.89%) 2.6 percent Freiberg (Ø 2.59%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) -0.1 percent Siltronic (Ø -0.08%) -0.0 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.01%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Siltronic (Ø -0.08%) -0.0 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.01%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Siltronic (Ø -0.08%) -0.0 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.01%)
∑ -0.30 %

-0.9 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -0.9%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.72%) 0.0 percent Fahrt (Ø 0.02%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%)
∑ -0.22 %

-3.8 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -3.8%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) -0.5 percent Analysen (Ø -0.48%) 0.6 percent Steigerung (Ø 0.59%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.5 percent Analysen (Ø -0.48%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.5 percent Analysen (Ø -0.48%) -5.3 percent Konsumlaune (Ø -5.26%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -4.9 percent Ergebnisprognosen (Ø -4.90%) -0.1 percent Ergebnissen (Ø -0.05%) -0.6 percent Prozentbereich (Ø -0.64%) -3.1 percent Stornierungen (Ø -3.15%) -0.8 percent Abschwächung (Ø -0.81%) -5.3 percent Großereignisse (Ø -5.26%) -0.5 percent Berechnungen (Ø -0.51%) -0.7 percent Region (Ø -0.68%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.3 percent Rückstellung (Ø -0.32%)
∑ -1.05 %

-0.2 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / -0.2%)
-0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.39%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.1 percent Form (Ø -0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.7 percent Münchener (Ø 0.67%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.44%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.38%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.44%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.38%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.44%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.38%)
∑ 0.05 %

-1.4 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -1.4%)
-2.0 percent Top-Modelle (Ø -2.05%) -0.5 percent Rückenwind (Ø -0.47%) -1.4 percent Preisdurchsetzung (Ø -1.38%) 0.4 percent Halbleitern (Ø 0.41%) -0.4 percent Pkw (Ø -0.44%) -2.0 percent Top-Modelle (Ø -2.05%) -1.1 percent Umfang (Ø -1.10%) -1.0 percent Marktumfeld (Ø -0.98%) -0.1 percent Jahresprognose (Ø -0.14%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.11%) -1.3 percent Preisentwicklung (Ø -1.32%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.23%) -0.3 percent Basis (Ø -0.26%) -0.2 percent Mehrheit (Ø -0.17%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.2 percent Autobauern (Ø 0.21%) 0.6 percent Markttrend (Ø 0.56%) 1.0 percent Armee (Ø 0.97%) -0.2 percent BMW (Ø -0.24%) -1.2 percent Einzelaktionär (Ø -1.21%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) 0.4 percent Kurzarbeit (Ø 0.39%) 0.8 percent Autowerte (Ø 0.75%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) 0.4 percent Kurzarbeit (Ø 0.39%) 0.8 percent Autowerte (Ø 0.75%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.4 percent Kurzarbeit (Ø 0.39%) 0.8 percent Autowerte (Ø 0.75%)
∑ -0.21 %

0.8 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.8%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Höhe (Ø -0.01%) 0.1 percent US-Dollar (Ø 0.10%) 0.6 percent Börsenkurs (Ø 0.56%) -0.1 percent Betrag (Ø -0.09%) -0.4 percent Praxair (Ø -0.43%) -0.6 percent Hauptzentrale (Ø -0.57%) -0.6 percent Guildford (Ø -0.57%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%)
∑ -0.05 %

-1.2 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -1.2%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.5 percent Investments (Ø -0.46%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) -0.5 percent Investments (Ø -0.46%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.5 percent Investments (Ø -0.46%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%)
∑ -0.31 %

-2.7 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / -2.7%)
-0.3 percent Credit (Ø -0.27%) -2.4 percent Wirtschaftszeitung (Ø -2.35%) 0.2 percent Personen (Ø 0.25%) -2.7 percent Finanzmarkt-Umfeld (Ø -2.67%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.19%) -2.7 percent Inselgruppe (Ø -2.67%) -2.7 percent Urteilssumme (Ø -2.67%) -0.4 percent Großbank (Ø -0.37%) -0.4 percent Großbank (Ø -0.37%) 0.3 percent Spur (Ø 0.28%) -2.7 percent Lehmann (Ø -2.67%) -2.7 percent Neubesetzungen (Ø -2.67%) -1.1 percent Organisation (Ø -1.11%) 0.3 percent Mischung (Ø 0.33%) -0.4 percent Bank (Ø -0.36%) -4.2 percent Substanz (Ø -4.23%) -0.7 percent Altlasten (Ø -0.71%) -2.7 percent Börse (Ø -2.71%) -1.5 percent Schweizer (Ø -1.50%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.8 percent Aktienmarkt (Ø -0.85%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.24%) -4.3 percent Kurskorrektur (Ø -4.31%) 0.2 percent US-Aktienmarkt (Ø 0.20%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) 0.7 percent Jahreshälfte (Ø 0.65%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -1.8 percent Situation (Ø -1.80%) -1.2 percent Grundlage (Ø -1.17%) 0.3 percent Baisse (Ø 0.28%) -2.1 percent Beschäftigungsrate (Ø -2.12%) 0.3 percent Zyklen (Ø 0.35%) 0.2 percent Nachricht (Ø 0.18%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.90%) -2.1 percent HalbjahrMit (Ø -2.12%) -0.1 percent Amtszeit (Ø -0.10%) -0.7 percent Mehrheiten (Ø -0.72%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.89%) -1.5 percent Krise (Ø -1.48%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.7 percent Verlauf (Ø -0.71%) -2.7 percent Musterschülerin (Ø -2.67%) -0.2 percent Großbanken (Ø -0.19%) 0.2 percent Bremsspuren (Ø 0.16%) -1.2 percent Besserung (Ø -1.23%) -2.2 percent Transaktion (Ø -2.16%) -1.0 percent Ansicht (Ø -1.03%) -0.4 percent Ziele (Ø -0.43%) -1.3 percent Sorge (Ø -1.26%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.90%) -1.4 percent Banken (Ø -1.39%) -0.3 percent Credit (Ø -0.27%) -2.7 percent Millionäre (Ø -2.67%) -2.7 percent Hamers (Ø -2.67%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -2.7 percent Reporter (Ø -2.67%) -2.4 percent Wirtschaftszeitung (Ø -2.35%) 0.2 percent Personen (Ø 0.25%) -2.7 percent Finanzmarkt-Umfeld (Ø -2.67%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.19%) -2.7 percent Inselgruppe (Ø -2.67%) -2.7 percent Urteilssumme (Ø -2.67%) -0.4 percent Großbank (Ø -0.37%) -0.4 percent Großbank (Ø -0.37%) 0.3 percent Spur (Ø 0.28%) -2.7 percent Lehmann (Ø -2.67%) -2.7 percent Neubesetzungen (Ø -2.67%) -1.1 percent Organisation (Ø -1.11%) 0.3 percent Mischung (Ø 0.33%) -0.4 percent Bank (Ø -0.36%) -4.2 percent Substanz (Ø -4.23%) -0.7 percent Altlasten (Ø -0.71%) -2.7 percent Börse (Ø -2.71%) -1.5 percent Schweizer (Ø -1.50%)
∑ -1.23 %

-0.3 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -0.3%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.9 percent Gold (Ø -0.95%) -0.0 percent Smartphones (Ø -0.04%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.75%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 1.3 percent Klicke (Ø 1.28%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.77%) -0.9 percent Gold (Ø -0.95%) -0.0 percent Smartphones (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.9 percent Gold (Ø -0.95%) -0.0 percent Smartphones (Ø -0.04%)
∑ 0.03 %

-6.9 percent WALMART (ISIN: US9311421039 / -6.9%)
0.7 percent Lager (Ø 0.67%) -0.1 percent Abschlägen (Ø -0.05%) -1.0 percent Lebensmittel- (Ø -0.99%) -0.5 percent Inflationsraten (Ø -0.51%) 0.1 percent Preisauftrieb (Ø 0.06%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) 0.7 percent Preissenkungen (Ø 0.67%) 0.0 percent Preise (Ø 0.03%) -9.5 percent Walmart (Ø -9.52%) -0.1 percent Geschäftsjahr (Ø -0.05%) -0.9 percent Dollar (Ø -0.88%) -9.5 percent Umsatzbelastungen (Ø -9.52%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.90%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.90%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.75%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 1.3 percent Klicke (Ø 1.28%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.77%)
∑ -1.04 %

-4.3 percent WACKER (ISIN: DE000WACK012 / -4.3%)
-0.1 percent Lieferkettensituation (Ø -0.15%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) 0.7 percent Ergebniseffekt (Ø 0.74%) 1.2 percent Millionen-Euro-Bereich (Ø 1.25%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.5 percent Effekt (Ø -0.48%) -0.4 percent Nacharbeiten (Ø -0.36%) -0.2 percent Lieferketten (Ø -0.23%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.14%) 1.7 percent Vorjahresumsatz (Ø 1.74%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.1 percent Lieferkettensituation (Ø -0.15%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) 0.7 percent Ergebniseffekt (Ø 0.74%) 1.2 percent Millionen-Euro-Bereich (Ø 1.25%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.5 percent Effekt (Ø -0.48%) -0.4 percent Nacharbeiten (Ø -0.36%) -0.2 percent Lieferketten (Ø -0.23%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.14%) 1.7 percent Vorjahresumsatz (Ø 1.74%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.15%) -0.8 percent Beschaffungskosten (Ø -0.85%) 1.3 percent Ersteinschätzung (Ø 1.31%) 0.7 percent Umsatzrendite (Ø 0.68%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.15%) -0.8 percent Beschaffungskosten (Ø -0.85%) 1.3 percent Ersteinschätzung (Ø 1.31%)
∑ 0.18 %

-2.5 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / -2.5%)
-1.1 percent ZeitenGrand (Ø -1.10%) -0.6 percent Pullover (Ø -0.61%) -1.9 percent Wolldecke (Ø -1.86%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.50%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.76%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.11%) -2.7 percent Gaspreise (Ø -2.68%) -1.4 percent Hilfe (Ø -1.36%) 0.2 percent Maßnahme (Ø 0.25%) -1.4 percent Hilfe (Ø -1.36%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -1.1 percent ZeitenGrand (Ø -1.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -1.1 percent ZeitenGrand (Ø -1.10%)
∑ -0.79 %

0.7 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 0.7%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%)
∑ -0.14 %

-8.6 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / -8.6%)
-1.5 percent Schweizer (Ø -1.50%) 0.1 percent Erwartungen (Ø 0.09%) -7.4 percent Schlusslicht (Ø -7.36%) -0.1 percent Aufs (Ø -0.08%) -8.6 percent Immobilien-Gemeinschaftsunternehmen (Ø -8.59%) 0.5 percent Vermögensverwaltung (Ø 0.46%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -8.6 percent Coronapolitik (Ø -8.59%) -1.5 percent Schweizer (Ø -1.50%) -0.8 percent Marktbedingungen (Ø -0.82%) 0.0 percent Marktentwicklung (Ø 0.00%) -1.1 percent Performance (Ø -1.12%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) -0.2 percent Volatilität (Ø -0.24%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.75%) 0.7 percent Jahreshälfte (Ø 0.65%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.13%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.25%) -0.4 percent Dämpfer (Ø -0.37%) -8.6 percent Währungsbasis (Ø -8.59%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%)
∑ -1.87 %

1.6 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 1.6%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 1.3 percent Übergriffe (Ø 1.27%) 0.7 percent Geleakte (Ø 0.72%) 0.7 percent Uber-Kommunikation (Ø 0.72%) 1.4 percent Einblicke (Ø 1.43%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 1.3 percent Übergriffe (Ø 1.27%) 0.7 percent Geleakte (Ø 0.72%) 0.7 percent Uber-Kommunikation (Ø 0.72%) 1.4 percent Einblicke (Ø 1.43%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 1.3 percent Übergriffe (Ø 1.27%) 0.7 percent Geleakte (Ø 0.72%) 0.7 percent Uber-Kommunikation (Ø 0.72%) 1.4 percent Einblicke (Ø 1.43%)
∑ 0.54 %

-11.0 percent STRATEC (ISIN: DE000STRA555 / -11.0%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -11.0 percent Übernahmefantasien (Ø -10.99%) -0.1 percent Interesse (Ø -0.12%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.5 percent Berechnungen (Ø -0.51%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -4.8 percent Bewertungseffekte (Ø -4.78%) -8.1 percent Währungssicherungsgeschäften (Ø -8.05%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.8 percent Bestellungen (Ø 0.75%) 0.5 percent Wechselkurse (Ø 0.47%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.0 percent Marge (Ø 0.02%) -0.5 percent Berechnungen (Ø -0.51%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -4.8 percent Bewertungseffekte (Ø -4.78%) -8.1 percent Währungssicherungsgeschäften (Ø -8.05%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) 0.8 percent Bestellungen (Ø 0.75%) 0.5 percent Wechselkurse (Ø 0.47%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) -5.3 percent Nebenwerteindex (Ø -5.35%) 1.4 percent Kursverlust (Ø 1.41%) -11.0 percent Kurstrend (Ø -10.99%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -8.1 percent Vorjahresentwicklung (Ø -8.05%) -3.1 percent Erlösen (Ø -3.13%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.15%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) -5.3 percent Nebenwerteindex (Ø -5.35%) 1.4 percent Kursverlust (Ø 1.41%) -11.0 percent Kurstrend (Ø -10.99%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -8.1 percent Vorjahresentwicklung (Ø -8.05%) -3.1 percent Erlösen (Ø -3.13%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.15%)
∑ -2.18 %

-2.5 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -2.5%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.5 percent Herzogenaurach (Ø -0.49%) -1.1 percent Göteborg (Ø -1.08%) 0.5 percent Maschinen (Ø 0.54%) -0.1 percent Industriegeschäft (Ø -0.15%) 0.0 percent Strategie (Ø 0.02%) 0.8 percent Automobil- (Ø 0.78%) 0.6 percent Wachstumsmärkte (Ø 0.58%) -0.3 percent Meilenstein (Ø -0.31%) -0.6 percent Prozentbereich (Ø -0.64%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%)
∑ -0.07 %

-4.5 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -4.5%)
-0.5 percent Flexibilität (Ø -0.49%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.5 percent Flexibilität (Ø -0.49%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.5 percent Flexibilität (Ø -0.49%)
∑ -0.25 %

-2.2 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -2.2%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.9 percent Qualitätsaktien (Ø -0.86%) -0.9 percent EinstiegschancenViele (Ø -0.86%) -1.1 percent Performance (Ø -1.12%) -3.8 percent Ausverkauf (Ø -3.78%) -0.9 percent Qualitätsaktien (Ø -0.86%) -0.5 percent Cashflow (Ø -0.46%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.22%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.72%) -0.5 percent Cashflow (Ø -0.46%) -0.4 percent Rentabilität (Ø -0.40%) -1.2 percent Kapitalrenditen (Ø -1.23%) -0.6 percent Merkmal (Ø -0.55%) -1.0 percent Wettbewerbsvorteile (Ø -0.97%) -0.5 percent Marken (Ø -0.47%) 0.0 percent Technologien (Ø 0.03%) -0.9 percent Überrenditen (Ø -0.86%) -0.0 percent Bestandteil (Ø -0.03%) -0.9 percent Überrenditen (Ø -0.86%) -0.6 percent Störungen (Ø -0.64%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -3.8 percent Ausverkauf (Ø -3.78%) -0.1 percent Abschlägen (Ø -0.05%) -0.5 percent Abverkaufs (Ø -0.47%) 0.6 percent Qualität (Ø 0.62%) -0.9 percent Chuck (Ø -0.86%) -0.9 percent Mid-Cap-Unternehmen (Ø -0.86%) -0.1 percent Abschlägen (Ø -0.05%) -3.0 percent Gewinnrückgang (Ø -3.01%) -0.6 percent Rezessionen (Ø -0.62%) -0.2 percent Rezession (Ø -0.20%) -0.9 percent Realzinsen (Ø -0.86%) 0.3 percent Beschäftigung (Ø 0.30%) -0.2 percent Rezession (Ø -0.20%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -0.5 percent Cashflow (Ø -0.46%) -0.5 percent Cashflow (Ø -0.46%) -0.5 percent Cashflow (Ø -0.46%) 0.0 percent Erdgas (Ø 0.01%) -0.5 percent Cashflow (Ø -0.46%) -0.9 percent Argent (Ø -0.86%) 0.1 percent Veränderung (Ø 0.10%) -0.6 percent Öl (Ø -0.57%) -1.0 percent Wettbewerbsvorteile (Ø -0.97%) -0.1 percent Rufs (Ø -0.14%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.72%) -0.1 percent Schnellrestaurantkette (Ø -0.15%) -2.2 percent Restaurants (Ø -2.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.38%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%)
∑ -0.61 %

-0.9 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -0.9%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%)
∑ -0.10 %

0.0 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 0.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Umsatzplus (Ø -0.30%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.3 percent Umsatzplus (Ø -0.30%) 0.4 percent Technologiekonzern (Ø 0.44%) 0.9 percent Ausschüttung (Ø 0.93%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.1 percent Kursbasis (Ø -0.05%) -0.3 percent Umsatzplus (Ø -0.30%)
∑ -0.02 %

1.2 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / 1.2%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent CEO (Ø -0.09%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.21%) 1.2 percent Beschichtungen (Ø 1.19%) 1.2 percent Holzbauteile (Ø 1.19%) 1.2 percent Holzfasern (Ø 1.19%) 1.2 percent Verfahrens (Ø 1.19%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent CEO (Ø -0.09%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent CEO (Ø -0.09%)
∑ 0.38 %

-2.8 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -2.8%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.5 percent Geschäften (Ø -0.45%) -0.2 percent Stärke (Ø -0.18%) -0.5 percent Geldhaus (Ø -0.48%) -0.8 percent Anleihen (Ø -0.77%) -1.4 percent Angriffskrieg (Ø -1.45%) 0.1 percent Einnahmen (Ø 0.14%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.75%) -2.2 percent Eigenkapital (Ø -2.18%) -0.8 percent Einschätzung (Ø -0.79%) 0.1 percent Vorstand (Ø 0.14%) 1.8 percent Chefs (Ø 1.82%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.72%) -0.4 percent Co-Chef (Ø -0.36%) 0.1 percent Verschlechterung (Ø 0.06%) 0.3 percent Branchenprimus (Ø 0.30%) 1.1 percent Fusionen (Ø 1.10%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.5 percent Geschäften (Ø -0.45%) -0.2 percent Stärke (Ø -0.18%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.5 percent Geschäften (Ø -0.45%) -0.2 percent Stärke (Ø -0.18%)
∑ -0.31 %

-2.9 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -2.9%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.8 percent Autowerte (Ø 0.75%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) -1.6 percent Rohstoffkosten (Ø -1.62%) 0.6 percent Logistik- (Ø 0.61%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.8 percent Autowerte (Ø 0.75%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) 0.8 percent Autowerte (Ø 0.75%)
∑ -0.11 %

-1.5 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -1.5%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.8 percent Aktienmarkt (Ø -0.85%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.24%) -4.3 percent Kurskorrektur (Ø -4.31%) 0.2 percent US-Aktienmarkt (Ø 0.20%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) 0.7 percent Jahreshälfte (Ø 0.65%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -1.8 percent Situation (Ø -1.80%) -1.2 percent Grundlage (Ø -1.17%) 0.3 percent Baisse (Ø 0.28%) -2.1 percent Beschäftigungsrate (Ø -2.12%) 0.3 percent Zyklen (Ø 0.35%) 0.2 percent Nachricht (Ø 0.18%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.90%) -2.1 percent HalbjahrMit (Ø -2.12%) -0.1 percent Amtszeit (Ø -0.10%) -0.7 percent Mehrheiten (Ø -0.72%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.89%) -1.5 percent Krise (Ø -1.48%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.7 percent Verlauf (Ø -0.71%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) 0.5 percent Commerzbank (Ø 0.49%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%)
∑ -0.83 %

0.6 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 0.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%)
∑ 0.24 %

-0.7 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / -0.7%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%)
∑ -0.11 %

1.1 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 1.1%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%) 0.8 percent Flugzeugbedarf (Ø 0.82%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.8 percent Flugzeugbedarf (Ø 0.82%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.8 percent Flugzeugbedarf (Ø 0.82%)
∑ 0.27 %

-2.9 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -2.9%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.2 percent Nachricht (Ø 0.18%) -0.5 percent Phase (Ø -0.52%) -0.5 percent Töne (Ø -0.54%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.19%) 0.1 percent Software (Ø 0.15%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.14%) -0.4 percent Pläne (Ø -0.39%) 0.2 percent Führung (Ø 0.25%) -0.5 percent Kooperation (Ø -0.54%) -0.1 percent Wertschätzung (Ø -0.07%) -0.4 percent Kollegen (Ø -0.36%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.09%) -0.6 percent Erhöhung (Ø -0.63%) 0.1 percent Brief (Ø 0.13%) 0.5 percent VW (Ø 0.45%) -1.0 percent Vorbildrolle (Ø -1.04%) 0.5 percent VW (Ø 0.45%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.72%) -1.0 percent Personalien (Ø -1.04%) -0.9 percent Rückendeckung (Ø -0.95%) -0.6 percent Vertragsverlängerung (Ø -0.56%) -1.0 percent Klopfer (Ø -1.04%) -1.0 percent Sparvorschläge (Ø -1.04%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.76%) -0.3 percent Werke (Ø -0.31%) -0.1 percent Unmut (Ø -0.10%) -1.0 percent Versorgungskonzept (Ø -1.04%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.34%) -1.0 percent Programm- (Ø -1.04%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.24%) -0.4 percent Projekten (Ø -0.37%) -1.8 percent Ton (Ø -1.79%) -0.4 percent Pläne (Ø -0.39%) -0.5 percent Video (Ø -0.45%) -0.7 percent BMW-Manager (Ø -0.74%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.11%) 0.1 percent Software (Ø 0.15%) -0.8 percent Betriebssystem (Ø -0.81%) -0.5 percent Marken (Ø -0.47%) -1.0 percent Überdenken (Ø -1.04%) -1.1 percent Fang (Ø -1.11%) 0.1 percent Konstellation (Ø 0.12%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.04%) -2.1 percent Branchentrend (Ø -2.11%) -1.1 percent VW-Chefwechsel (Ø -1.11%) -1.2 percent Branchenindex (Ø -1.19%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.52%) 0.0 percent Aufgabe (Ø 0.03%) -1.1 percent VW-Tagesgeschäft (Ø -1.11%) -1.1 percent Führungsfunktion (Ø -1.11%) 0.9 percent Börsengang (Ø 0.90%) -0.7 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.71%) -1.8 percent Situation (Ø -1.80%) 0.2 percent Führung (Ø 0.25%) -1.2 percent Blume (Ø -1.23%) -1.1 percent Überraschend (Ø -1.11%) -0.4 percent Pläne (Ø -0.39%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%)
∑ -0.49 %

-0.9 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / -0.9%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.15%) 1.2 percent Zahlenwerk (Ø 1.25%) 1.3 percent Ersteinschätzung (Ø 1.31%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%)
∑ 0.41 %

-1.2 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -1.2%)
0.3 percent Marke (Ø 0.30%) 1.2 percent Mutter (Ø 1.19%) 0.2 percent Technologieunternehmen (Ø 0.23%) -0.4 percent Sachen (Ø -0.40%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) 0.3 percent Marke (Ø 0.30%) 0.3 percent Android (Ø 0.32%) 0.1 percent Menschen (Ø 0.05%) 0.1 percent Endgeräte (Ø 0.08%) -0.1 percent Tochterunternehmen (Ø -0.05%) -1.2 percent Upload (Ø -1.16%) -0.4 percent Zukauf (Ø -0.36%) -3.1 percent Handlungen (Ø -3.09%) -0.6 percent Person (Ø -0.59%) -0.2 percent Endgeräten (Ø -0.18%) -1.2 percent GIFs (Ø -1.16%) -1.2 percent GIF (Ø -1.16%) 0.3 percent Stimmung (Ø 0.29%) -1.2 percent Nest (Ø -1.16%) 2.4 percent Kameras (Ø 2.41%) -0.8 percent Hält (Ø -0.84%) -2.2 percent Blockierungen (Ø -2.17%) 0.2 percent Führung (Ø 0.25%) -2.2 percent Großkonzernen (Ø -2.17%) 0.8 percent Netzwerken (Ø 0.78%) 0.2 percent Medien (Ø 0.19%) -1.2 percent Staatsduma (Ø -1.17%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.92%)
∑ -0.41 %

2.0 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / 2.0%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -1.0 percent China (Ø -0.97%) -0.0 percent Finanzmetropole (Ø -0.02%) 0.7 percent Festlandbörsen (Ø 0.67%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.92%) -0.5 percent Börsengänge (Ø -0.52%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.63%) 1.4 percent FT (Ø 1.39%) -0.1 percent US-Unternehmen (Ø -0.05%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.38%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -1.0 percent China (Ø -0.97%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) -1.0 percent China (Ø -0.97%)
∑ 0.04 %

-1.3 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / -1.3%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.33%) 0.0 percent Auftrag (Ø 0.01%) 0.1 percent Condors (Ø 0.07%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.33%) 0.1 percent Triebwerksbauer (Ø 0.07%) 0.5 percent Maschinen (Ø 0.54%) 0.8 percent Bestellungen (Ø 0.75%) 0.4 percent Airshow (Ø 0.43%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.21%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.33%) 0.0 percent Auftrag (Ø 0.01%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.33%) 0.0 percent Auftrag (Ø 0.01%)
∑ 0.12 %

-4.2 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / -4.2%)
-0.2 percent Signale (Ø -0.22%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.73%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.2 percent Signale (Ø -0.22%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.73%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.2 percent Signale (Ø -0.22%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.73%)
∑ 0.13 %

-8.9 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -8.9%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.12 %

-1.4 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -1.4%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.11%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.11%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.11%)
∑ -0.11 %

-2.8 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -2.8%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%)
∑ -0.11 %

-10.0 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / -10.0%)
-10.3 percent Unterstützungspakets (Ø -10.34%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.25%) -1.9 percent Gas (Ø -1.91%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.21%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.1 percent Kapazität (Ø -0.13%) -10.3 percent Energiesparvorgaben (Ø -10.34%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.09%) -10.3 percent Steuerungsmöglichkeiten (Ø -10.34%) -17.1 percent Schutzschirm (Ø -17.11%) -0.2 percent Infrastruktur (Ø -0.17%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.5 percent Abhängigkeit (Ø -0.49%) -0.4 percent Energie (Ø -0.43%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.91%) -0.3 percent Ausbau (Ø -0.31%) -0.4 percent Energien (Ø -0.43%) -4.2 percent Umdenken (Ø -4.18%) -2.5 percent Inbetriebnahme (Ø -2.50%) -0.2 percent Gesprächen (Ø -0.23%) -20.7 percent Tabus (Ø -20.74%) -2.8 percent Zertifizierung (Ø -2.78%) -2.5 percent Inbetriebnahme (Ø -2.50%) -1.9 percent Gas (Ø -1.91%) -0.6 percent Leitung (Ø -0.57%) -0.0 percent Partei (Ø -0.04%)
∑ -3.47 %

-3.5 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -3.5%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) 0.4 percent Aufsichtsrat (Ø 0.41%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) 0.4 percent Aufsichtsrat (Ø 0.41%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) 0.4 percent Aufsichtsrat (Ø 0.41%)
∑ 0.19 %

-0.4 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -0.4%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.38%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%)
∑ 0.10 %

0.2 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 0.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%)
∑ 0.25 %

-0.1 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -0.1%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.55%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.55%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.55%)
∑ -0.29 %

0.3 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 0.3%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.1 percent Software (Ø 0.15%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%)
∑ -0.13 %

-1.9 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -1.9%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%)
∑ 0.47 %

0.8 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 0.8%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.38%)
∑ 0.64 %

-2.2 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -2.2%)
0.2 percent PSS (Ø 0.19%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.2 percent PSS (Ø 0.19%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.2 percent PSS (Ø 0.19%)
∑ -0.13 %

3.2 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 3.2%)
0.0 percent Ausschläge (Ø 0.04%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%)
∑ 0.57 %

2.4 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 2.4%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.25 %

-1.1 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / -1.1%)
-0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) -0.9 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.92%) -0.3 percent Fußballverein (Ø -0.34%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.9 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.92%) -0.3 percent Fußballverein (Ø -0.34%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.9 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.92%) -0.3 percent Fußballverein (Ø -0.34%)
∑ -0.52 %

0.5 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.5%)
-0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%)
∑ -0.12 %

-0.1 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -0.1%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%) -0.5 percent Corona-Impfung (Ø -0.49%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%) -0.5 percent Corona-Impfung (Ø -0.49%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%) -0.5 percent Corona-Impfung (Ø -0.49%)
∑ -0.07 %

-0.3 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -0.3%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) 0.5 percent Gasmangel (Ø 0.46%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) 0.5 percent Gasmangel (Ø 0.46%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) 0.5 percent Gasmangel (Ø 0.46%)
∑ 0.17 %

0.0 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.0%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.53%) -0.8 percent Gipfelabdeckung (Ø -0.75%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.53%) -0.8 percent Gipfelabdeckung (Ø -0.75%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.53%) -0.8 percent Gipfelabdeckung (Ø -0.75%)
∑ -0.17 %

-1.9 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -1.9%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.05%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) -0.1 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.05%) -0.1 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.05%)
∑ -0.25 %

0.1 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / 0.1%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.08%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.08%)
∑ 0.07 %

-0.9 percent GENERAL MOTORS (ISIN: US37045V1008 / -0.9%)
-0.1 percent Ergebnis (Ø -0.09%) -0.3 percent Kursverlusten (Ø -0.34%) 0.0 percent Preise (Ø 0.03%) 0.0 percent Wirtschaftsausblicks (Ø 0.04%) -0.7 percent Autonachfrage (Ø -0.73%) -0.9 percent Abschwungszenarien (Ø -0.90%) 0.9 percent China-Geschäft (Ø 0.92%) -0.9 percent US-Autokonzern (Ø -0.90%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) -0.9 percent GM-Absatzes (Ø -0.90%)
∑ -0.29 %

0.0 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / 0.0%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.30%) -0.2 percent Fresenius (Ø -0.20%) -0.0 percent Fusion (Ø -0.03%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.24%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.2 percent Fresenius (Ø -0.20%) -0.0 percent Fusion (Ø -0.03%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.2 percent Fresenius (Ø -0.20%) -0.0 percent Fusion (Ø -0.03%)
∑ -0.24 %

-0.8 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -0.8%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%)
∑ -0.55 %

-2.3 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / -2.3%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.9 percent Paket-Abholstation (Ø -0.86%) -0.4 percent Präsenz (Ø -0.39%) 0.5 percent Türen (Ø 0.45%) -1.4 percent Sache (Ø -1.44%) -0.1 percent Adressen (Ø -0.07%) -0.9 percent Paketwachstums (Ø -0.86%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%)
∑ -0.57 %

-0.3 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / -0.3%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.3 percent BVB-Start (Ø -0.33%) 0.1 percent Tumor (Ø 0.14%) -0.3 percent BVB-Start (Ø -0.33%) 0.1 percent Tumor (Ø 0.14%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%) -0.3 percent BVB-Start (Ø -0.33%) 0.1 percent Tumor (Ø 0.14%)
∑ -0.12 %

0.8 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 0.8%)
-0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) 0.3 percent AbsatzeinbruchWerte (Ø 0.27%) 0.5 percent Beiersdorf (Ø 0.51%) 0.3 percent AbsatzeinbruchWerte (Ø 0.27%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) 0.3 percent AbsatzeinbruchWerte (Ø 0.27%)
∑ 0.21 %

-0.9 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -0.9%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.07%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.69%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.69%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.69%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.69%)
∑ -0.38 %

-4.6 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / -4.6%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.10%) -0.1 percent Oddo (Ø -0.07%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.14%) -0.1 percent Oddo (Ø -0.07%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) -0.1 percent Oddo (Ø -0.07%)
∑ -0.10 %

-5.1 percent WACKER CHEMIE (ISIN: DE000WCH8881 / -5.1%)
0.2 percent Phasen (Ø 0.25%) -1.1 percent Kleb- (Ø -1.14%) -1.1 percent Parkettklebern (Ø -1.14%) -1.1 percent Kieselsäure (Ø -1.14%) 0.9 percent Fabrik (Ø 0.89%) 2.6 percent Freiberg (Ø 2.59%)
∑ 0.05 %

-0.5 percent UPS (ISIN: US9113121068 / -0.5%)
0.1 percent Erwartungen (Ø 0.09%) 2.9 percent Paketgeschäft (Ø 2.86%) -2.7 percent Sendung (Ø -2.74%)
∑ 0.07 %

4.1 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / 4.1%)
-0.4 percent Länder (Ø -0.39%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.91%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) 0.2 percent Rubel-Konto (Ø 0.20%) -0.4 percent Länder (Ø -0.39%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.91%) 0.0 percent Mitte (Ø 0.01%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.1 percent Gewalt (Ø -2.15%) 0.1 percent Vorhaben (Ø 0.12%) 0.1 percent Bestimmungen (Ø 0.15%) -0.7 percent Pipeline-Gas (Ø -0.67%) -3.5 percent Geldgeber (Ø -3.47%) 0.2 percent LNG-Importe (Ø 0.20%) -0.4 percent Länder (Ø -0.39%) -1.9 percent Gas (Ø -1.91%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.45%) 0.4 percent Zeitpläne (Ø 0.41%) -0.9 percent Preisniveau (Ø -0.93%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.49%) -0.2 percent Zulieferer (Ø -0.22%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.2 percent Produktionsstätte (Ø -0.22%) 0.2 percent Flüssigerdgas (Ø 0.20%) 0.6 percent Erhöhungen (Ø 0.56%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.05%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.30%) -0.6 percent Winter (Ø -0.56%) -4.9 percent Gases (Ø -4.91%) 0.2 percent Notstand (Ø 0.20%) -0.4 percent Energien (Ø -0.43%) -5.8 percent Staatskonzern (Ø -5.80%) -0.7 percent Fall (Ø -0.68%) -0.6 percent Winter (Ø -0.56%) 0.2 percent Laege (Ø 0.20%) -0.9 percent Betrieb (Ø -0.92%) 0.6 percent Stresstest (Ø 0.55%) -1.0 percent Versorger (Ø -1.01%) -0.2 percent Strom (Ø -0.17%) -0.0 percent Stromnetz (Ø -0.03%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.0 percent Stromnetz (Ø -0.03%) -0.0 percent Preis (Ø -0.02%) 0.6 percent Engpässen (Ø 0.63%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.12%) 4.1 percent Liwathon-Gruppe (Ø 4.11%) 1.4 percent Schwedt (Ø 1.43%) 1.7 percent Staatsunternehmen (Ø 1.69%) 0.3 percent Mehrheitsgesellschafter (Ø 0.31%) -0.6 percent Öl (Ø -0.57%) 1.6 percent Öl-Embargos (Ø 1.65%) -1.5 percent Ölquellen (Ø -1.47%) -0.7 percent Betreiber (Ø -0.65%) -0.1 percent Interesse (Ø -0.12%) 4.1 percent Liwathon-Gruppe (Ø 4.11%) -0.4 percent Ressourcen (Ø -0.39%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.76%)
∑ -0.32 %

-2.5 percent RYANAIR (ISIN: IE00BYTBXV33 / -2.5%)
-2.5 percent Regionalflughafen (Ø -2.48%) -0.4 percent Fluggesellschaft (Ø -0.38%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.29%)
∑ -0.86 %

-0.6 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -0.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.23%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%)
∑ 0.55 %

-7.1 percent PETRO WELT (ISIN: AT0000A00Y78 / -7.1%)
-0.2 percent Wien (Ø -0.24%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.91%) -0.9 percent Verlangen (Ø -0.86%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.23%) -7.1 percent Anfechtung (Ø -7.14%) -1.8 percent Überprüfung (Ø -1.79%) -1.8 percent Überprüfung (Ø -1.79%) -0.7 percent OFS-Gesellschaften (Ø -0.72%) -1.2 percent Öl- (Ø -1.24%) -0.2 percent Wien (Ø -0.24%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.91%) -0.9 percent Verlangen (Ø -0.86%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.23%) -7.1 percent Anfechtung (Ø -7.14%) -1.8 percent Überprüfung (Ø -1.79%) -1.8 percent Überprüfung (Ø -1.79%) -0.7 percent OFS-Gesellschaften (Ø -0.72%) -1.2 percent Öl- (Ø -1.24%)
∑ -1.66 %

0.7 percent MCDONALDS (ISIN: US5801351017 / 0.7%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.0 percent Absatz (Ø 0.02%)
∑ -0.21 %

-3.1 percent LANXESS (ISIN: DE0005470405 / -3.1%)
-0.9 percent Erholungsbewegung (Ø -0.91%) 0.1 percent Bestimmungen (Ø 0.15%) -1.5 percent Staaten (Ø -1.46%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.08%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.13%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.19%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.23%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.13%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.16%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.12%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.16%) 0.0 percent Rechnung (Ø 0.03%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.63%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.03%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.19%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.16%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.16%)
∑ -0.08 %

-2.5 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -2.5%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Schätzungen (Ø -0.01%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.89%)
∑ 0.27 %

-0.6 percent HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006 / -0.6%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) 0.3 percent Aufwärtstrend (Ø 0.28%) -0.3 percent Durchbruch (Ø -0.27%) 0.8 percent Hochlauf (Ø 0.76%) -0.6 percent Long-Signal (Ø -0.63%) 1.1 percent Notierungen (Ø 1.10%) 0.6 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.55%) 0.3 percent Trading (Ø 0.28%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.22%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.19%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.22%) -0.2 percent Investment (Ø -0.22%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.22%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.25%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.20%) -0.5 percent Investments (Ø -0.46%)
∑ 0.09 %

-0.9 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -0.9%)
0.9 percent Kaufsignal (Ø 0.91%) 0.1 percent Bestimmungen (Ø 0.15%) -1.5 percent Staaten (Ø -1.46%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.08%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.13%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.19%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.23%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.13%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.16%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.12%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.16%) 0.0 percent Rechnung (Ø 0.03%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.63%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.03%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.19%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.16%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.16%)
∑ 0.02 %

0.0 percent EASYJET (ISIN: GB00B7KR2P84 / 0.0%)
-0.3 percent Pfund (Ø -0.31%) 2.2 percent Personalmangels (Ø 2.25%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.04%) 0.0 percent Stellenschwund (Ø 0.00%) 0.6 percent Reisenachfrage (Ø 0.64%) -1.1 percent Ausfälle (Ø -1.07%) -0.7 percent Warteschlangen (Ø -0.70%) 0.6 percent Bericht (Ø 0.57%)
∑ 0.10 %

-0.4 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / -0.4%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.06%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.20%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.12%)
∑ -0.48 %

0.0 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 0.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.15%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.9 percent Pause (Ø 0.91%)
∑ 0.35 %

1.8 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 1.8%)

-0.0 percent TOSHIBA (ISIN: JP3592200004 / -0.0%)

1.7 percent TEXAS INSTRUMENTS (ISIN: US8825081040 / 1.7%)
1.7 percent DALLAS (Ø 1.68%)

-3.6 percent SIXT (ISIN: DE0007231326 / -3.6%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)

0.0 percent SIEMENS GAMESA (ISIN: ES0143416115 / 0.0%)
-1.3 percent Indikatoren (Ø -1.32%) 1.6 percent Überlegungen (Ø 1.63%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) -1.5 percent Marktanteilsverlusten (Ø -1.49%) -1.5 percent Betriebsverlust (Ø -1.49%) -1.7 percent Bauteile (Ø -1.74%) 0.3 percent Höhenflug (Ø 0.29%) -1.5 percent SDax-Mitglied (Ø -1.49%) -0.4 percent Konkurrenten (Ø -0.40%)
∑ -0.67 %

-3.5 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / -3.5%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.23%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.30%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.38%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.38%) -0.2 percent Instrumente (Ø -0.16%)
∑ -0.29 %

-1.8 percent RTL (ISIN: LU0061462528 / -1.8%)
-1.8 percent Fusionsplänen (Ø -1.84%) 4.0 percent Wettbewerbsaufsicht (Ø 3.97%) -0.5 percent Wettbewerbsbehörde (Ø -0.52%)
∑ 0.54 %

-1.2 percent QUALCOMM (ISIN: US7475251036 / -1.2%)
-0.9 percent QUALCOMM (Ø -0.88%)

3.3 percent PAN AMERICAN SILVER (ISIN: CA6979001089 / 3.3%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)

5.8 percent NEWMONT MINING (ISIN: US6516391066 / 5.8%)

-2.8 percent LVMH (ISIN: FR0000121014 / -2.8%)
2.6 percent Wachstumsrate (Ø 2.59%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%)
∑ 0.77 %

-1.1 percent LENOVO (ISIN: HK0992009065 / -1.1%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)
∑ -0.03 %

-1.9 percent KRONES (ISIN: DE0006335003 / -1.9%)
0.0 percent Finanzberichte (Ø 0.03%)

-2.7 percent HONDA (ISIN: JP3854600008 / -2.7%)

1.2 percent HENKEL (ISIN: DE0006048408 / 1.2%)
-0.2 percent Portfolio (Ø -0.21%) 1.2 percent Beschichtungen (Ø 1.19%) 1.2 percent Holzbauteile (Ø 1.19%) 1.2 percent Holzfasern (Ø 1.19%) 1.2 percent Verfahrens (Ø 1.19%)
∑ 0.91 %

1.1 percent GENERAL DYNAMICS (ISIN: US3695501086 / 1.1%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

-1.8 percent FUCHS PETROLUB VZ (ISIN: DE000A3E5D64 / -1.8%)
-0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.39%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.1 percent Form (Ø -0.08%)
∑ -0.13 %

-1.0 percent FORD (ISIN: US3453708600 / -1.0%)

-0.1 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / -0.1%)

-2.2 percent CITIGROUP (ISIN: US1729674242 / -2.2%)
0.1 percent Halbjahr (Ø 0.10%) -0.8 percent Aktienmarkt (Ø -0.85%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.24%) -4.3 percent Kurskorrektur (Ø -4.31%) 0.2 percent US-Aktienmarkt (Ø 0.20%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) 0.7 percent Jahreshälfte (Ø 0.65%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.9 percent MarketWatch (Ø -0.91%) -1.8 percent Situation (Ø -1.80%) -1.2 percent Grundlage (Ø -1.17%) 0.3 percent Baisse (Ø 0.28%) -2.1 percent Beschäftigungsrate (Ø -2.12%) 0.3 percent Zyklen (Ø 0.35%) 0.2 percent Nachricht (Ø 0.18%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.90%) -2.1 percent HalbjahrMit (Ø -2.12%) -0.1 percent Amtszeit (Ø -0.10%) -0.7 percent Mehrheiten (Ø -0.72%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.89%) -1.5 percent Krise (Ø -1.48%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.36%) -0.7 percent Verlauf (Ø -0.71%)
∑ -0.90 %

-1.1 percent CHUBU ELECTRIC POWER 2 (ISIN: JP3526600006 / -1.1%)

-2.8 percent CARNIVAL (ISIN: GB0031215220 / -2.8%)
-2.8 percent Corona-Regelungen (Ø -2.82%)

1.8 percent CAMECO (ISIN: CA13321L1085 / 1.8%)

-1.4 percent AURUBIS (ISIN: DE0006766504 / -1.4%)
-1.4 percent Aurubis-Werke (Ø -1.37%) -2.0 percent Aurubis-Standort (Ø -1.97%) 2.4 percent Standorts (Ø 2.40%) -0.1 percent Standort (Ø -0.08%) 0.9 percent Standorte (Ø 0.92%) -1.4 percent Auditierungsprozess (Ø -1.37%) 0.7 percent Handeln (Ø 0.67%) -2.0 percent Roland (Ø -1.97%) -1.3 percent Wirtschaften (Ø -1.29%) -1.4 percent Selbsteinstufung (Ø -1.37%) -1.4 percent Überprüfungsprozess (Ø -1.37%) -1.4 percent Auditor (Ø -1.37%) -0.2 percent Gesprächen (Ø -0.23%) -0.1 percent Partnern (Ø -0.12%) -0.1 percent Zertifizierungen (Ø -0.11%) 0.1 percent Leiter (Ø 0.13%) -0.3 percent Meilenstein (Ø -0.31%) -0.2 percent Bemühungen (Ø -0.17%) -1.3 percent Wirtschaften (Ø -1.29%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.89%) -0.7 percent Branche (Ø -0.71%) -0.1 percent Stärken (Ø -0.12%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.34%) -2.1 percent Optimierung (Ø -2.14%) -0.3 percent Verständnis (Ø -0.34%) -0.8 percent Arbeit (Ø -0.78%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.31%) -0.3 percent Basis (Ø -0.26%) -1.3 percent Kupferrecycler (Ø -1.33%) 0.2 percent Metallkonzentrate (Ø 0.18%) -0.1 percent Rückstände (Ø -0.10%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -0.0 percent Bestandteil (Ø -0.03%) 0.7 percent Handeln (Ø 0.67%) -0.4 percent Ressourcen (Ø -0.39%) 0.7 percent Handeln (Ø 0.67%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.13%)
∑ -0.44 %

-1.0 percent AHOLD DELHAIZE (ISIN: NL0011794037 / -1.0%)
-1.0 percent Ahold (Ø -0.96%)

generated 23:46:33 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE